پرفروش ترین گشنیز کرج

آیا گشنیز خشک در زمره گیاهان دارویی جایگاه خود را به اثبات رسانده است؟ پرفروشترین ثمره مرتبط با گیاه گشنیز در بازار چیست؟ آیا کرج در استان البرز در زمینه پرورش انواع گیاهان و سبزیجات شفابخش موفق است؟

  • بیشتر بخوانید: سبزی ترخون

    اگر گیاهی در حکم دارو باشد بی شک صنعتی کاملا اختصاصی به فرآوری اش خواهد پرداخت لذا گشنیز خشک به اعلام وجود در این عرصه جزو پرفروشترین اقلام بوده که با نرخ مناسبی در دسترش قرار می گیرد و از ادویه و عرقیجات آن فراوان استفاده می شود.
    گشنیز در کنار انواع سبزی ارگانیک معطر دیگر که درمانگر شناخته شده اند در اراضی وسیعی در کرج به ثمر می رسند.