استفاده از شیره انگور کیلویی 1401 برای جرم گیری دندان!

شیره انگور کیلویی 1401 از نظر فواید سلامتی چگونه با شراب یا انگور مقایسه می شود؟
هیچ آزمایشی برای مقایسه مستقیم شراب با آب انگور (خارج از مطالعات روی حیواناتی مانند همستر[1]) انجام نشده است، بنابراین مزایای مقایسه نظری است. آب انگور به دلیل کمبود فیبر و اثرات متعاقب آن بر باکتری های روده و سایر عوامل به اندازه کافی با انگور متفاوت است که نتایج آزمایشات انگور کامل قابل انتقال به آب انگور نیست.

شراب حاوی الکل (duh!) است و الکل در مقادیر متوسط ممکن است به شل شدن عروق خونی و افزایش HDL کمک کند.[2] شراب همچنین دارای مقادیر بیشتری از فیتوکمیکال های خاص نسبت به آب انگور است، اما مقادیر مشابهی از سایر مواد دارد.
به نظر نمی رسد که آب انگور باعث کاهش قند خون، انسولین، فشار خون یا بهبود لیپیدها شود.

با این حال، یک مطالعه که از یک آبمیوه بسیار غلیظ استفاده می‌کرد، احتمالاً فواید بیشتری پیدا می‌کرد، بنابراین شاید این یک مشکل دوز باشد.

مطالعات مختلفی وجود دارد که عمدتاً توسط یک شرکت بزرگ آبمیوه‌سازی حمایت می‌شود و سایر حوزه‌های سلامت را مورد بررسی قرار داده‌اند و نتایج تا کنون بی‌نتیجه است.

توجه به این نکته مهم است که آزمایشات بسیار کمی روی آب انگور در مقایسه با شراب وجود دارد. بنابراین اعتبار مجموع شواهد تا حدودی پایین است.

شیره انگور

آب انگور برای مضرات سلامتی چگونه با شراب مقایسه می شود؟
آب انگور حاوی الکل نیست. مصرف الکل در مقادیر متوسط می تواند به مصرف الکل در مقادیر زیاد تبدیل شود، چه به صورت مزمن یا حتی گاهی اوقات.

حتی در مقادیر متوسط در طول زمان، الکل ممکن است چندان سالم نباشد. برخی از محققان بر این باورند که شواهد مربوط به مزایا به اندازه کافی مختلط است و مضرات بالقوه به اندازه کافی بزرگ است که نباید مزایای سلامتی را در بوق و کرنا کرد.[3][4]

با این حال، آب انگور، و آب میوه به طور کلی، با فرسایش دندان و حامل های دندانی مرتبط است.

[5] با این حال، آزمایش‌ها روی این معمولاً از شرایطی استفاده می‌کنند که به طور کامل نوشیدن آب‌میوه واقعی را منعکس نمی‌کنند.

آب انگور در مقادیری که از نظر بالینی موثر است نیز ممکن است کالری بیش از حد را در رژیم غذایی شما ایجاد کند، زیرا مصرف آب میوه‌ها بسیار آسان‌تر از میوه‌های کامل است.[6]