از کشمش خراسان برای کوددهی گلها استفاده می شود!!

طبق مطالعه انجام شده، کشمش خراسان می تواند نتیجه مشابه را به صورت طبیعی تر و با هزینه کمتر به دست آورد.
در واقع، یک آدامس تنها حدود 3 یورو قیمت دارد، در حالی که 500 گرم کشمش بین 2 تا 4 یورو قیمت دارد!
کدام کشمش را انتخاب کنیم؟
سفید یا سیاه؟
رایج ترین کشمش (95 درصد تولید جهانی) انگور سفید و بدون هسته یونان است.

کشمش از انواع انگور سیاه، عمدتاً مویز نیز وجود دارد. با این حال، آنها نادرتر هستند (1.5٪ از تولید جهانی).

کشمش خراسان

ارگانیک یا نه؟
کشمش حاصل از کشاورزی سنتی یا فشرده:

با آفت کش های شیمیایی زیادی درمان می شوند (3/87 درصد انگورهای غیر ارگانیک دارای بقایای آفت کش هستند).
حاوی مواد نگهدارنده:
هدف اصلی این مواد این است که اجازه دهند غذا برای مدت طولانی تری نگهداری شود.
با این حال، اجزای آنها می توانند ناسالم باشند و باعث میگرن، اسهال یا حتی ضربان قلب سریع شوند.
بنابراین ترجیحاً انگورهای ارگانیک را انتخاب کنید:

انگور حاصل از کشاورزی ارگانیک بدون مواد نگهدارنده است.
همچنین با آفت کش های شیمیایی درمان نمی شوند.
حتی کشمش ارگانیک نیز از نظر مالی قابل دسترسی است زیرا یک بسته 250 گرمی حدود 3 یورو قیمت دارد.